15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (ang. World Elder Abuse Awareness Day, WEAAD), czyli w Polsce: Światowy Dzień Praw Osób Starszych.

Pierwsze obchody odbyły się w 2006 r. z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) i Światowej Organizacji Zdrowia. Dzień ten poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie.

Źródło: Wikipedia

Wszystkim seniorom życzymy, by każdego dnia czuli się szanowani i potrzebni, po prostu kochani.