Projekty i publikacje

Od 1999 roku, jako pierwsi w Wielkopolsce, działamy na rzecz osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin, opiekunów.

Prawie od początku działalności skupiamy się m.in. na świadczeniu usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, prawnych, pielęgnacyjnych, a także prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną. Dla zdrowych osób przeprowadzamy badania pamięci i prowadzimy warsztaty stymulujące pracę mózgu.

Bierzemy udział w różnych wydarzeniach (np. Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych, Targi 50+/Targi Viva Seniorzy, Senioralni) i wygłaszamy wykłady na terenie całej Wielkopolski.

Zrealizowaliśmy już ponad 40 zadań, w tym wiele zadań finansowanych wyłącznie ze środków własnych.

Zadania zrealizowane przez ponad 20 lat współfinansowane przez administrację publiczną to m.in.:

 • realizacja programu służącego poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera „Pomagajmy tym, którzy zapomnieli” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006 r.),
 • realizacja zadania „Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym”, z obszaru Pomoc społeczna (Urząd Miasta Poznania, 2009–2012),
 • realizacja zadania „Poprawa jakości życia osób długotrwale i przewlekle chorych” (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 2011 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa jakości życia osób długotrwale i przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych” (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 2012 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa jakości życia osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów oraz działania profilaktyczne i informacyjne związane z chorobą Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania, 2013 r.),
 • realizacja zadania „www.alzheimerwielkopolska.pl” (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – 2013 r.),
 • realizacja zadania „Aktywizacja seniorów skuteczną bronią w walce z chorobą Alzheimera” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych – ASOS, 2013 r.).
 • realizacja zadania „Poprawa jakości życia osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów oraz działania profilaktyczne i informacyjne związane z chorobą Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania – 2014 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa jakości życia osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów oraz działania profilaktyczne i informacyjne związane z chorobą Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania – 2015 r.),
 • realizacja zadania „Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania – 2015 r.),
 • realizacja zadania „Kompleksowe wsparcie w walce z chorobą Alzheimera” (Wielkopolski Urząd Wojewódzki – 2015 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów” (Urząd Miasta Poznania – 2016 r.),
 • realizacja zadania „Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania – 2016 r.),
 • realizacja zadania „Razem nie damy się chorobie Alzheimera!” (Urząd Miasta Poznania – 2016 r.),
 • realizacja zadania „Razem nie damy się chorobie Alzheimera!” (Wielkopolski Urząd Wojewódzki – 2016 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów” (Urząd Miasta Poznania – 2017 r.),
 • realizacja zadania „Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania – 2017 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów” (Urząd Miasta Poznania – 2018 r.),
 • realizacja zadania „Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania – 2018 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów” (Urząd Miasta Poznania – 2019 r.),
 • realizacja zadania „Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania – 2019 r.),
 • realizacja zadania „Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych cierpiących na chorobę Alzheimera.” (Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 2019 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów” (Urząd Miasta Poznania – 2020 r.),
 • realizacja zadania „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów” (Urząd Miasta Poznania – 2021 r.),
 • realizacja zadania „Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera i wsparcie rodzin/osób sprawujących opiekę nad chorymi” (Urząd Miasta Poznania – 2021 r.).
Obecnie realizujemy 2 zadania publiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Poznania:
 • realizacja zadania „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów” (Urząd Miasta Poznania – 2022 r.),
 • realizacja zadania „Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera i wsparcie rodzin/opiekunów sprawujących opiekę nad chorymi” (Urząd Miasta Poznania – 2022-2024).

 

W 2012 r. wydaliśmy broszurę „Pobij alzheimera. Codziennie zadawaj mu ciosy i wygrywaj niejedną bitwę”. W 2015 r. ukazało się jej drugie wydanie. Projekt sfinansował Wojewoda Wielkopolski.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego okladka

Zainteresowanych otrzymaniem broszury w wersji papierowej lub elektronicznej prosimy o kontakt osobisty lub mailowy.

 

W 2013 r. zrealizowaliśmPlakaty i ulotki "Nie damy się!"y projekt „Nie damy się!” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych – ASOS.

 

Więcej na temat projektu

 

 

Zapamietnik_okladkaW 2015 r. wydaliśmy książkę „Zapamiętnik” – zeszyt tożsamości dla osób cierpiących na alzheimera (w pierwszej fazie choroby) i ich opiekunów. Projekt sfinansowany został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Więcej na temat projektu

 

 

 

We współpracy ze stowarzyszeniem zrealizowano kilka prac dyplomowych i artykułów naukowych.

Studentów i uczniów zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu się.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz