This is an example of a HTML caption with a link.

Projekty i publikacje

Od 15 lat, jako pierwsi w Wielkopolsce, działamy na rzecz osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Prawie od początku działalności skupiamy się m.in. na świadczeniu usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz informacyjno-edukacyjnych. Bierzemy udział w różnych wydarzeniach (np. Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych, Targi 50+…) i wygłaszamy wykłady na terenie całej Wielkopolski.

 

Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt zadań, w tym zadania w większości współfinansowane ze środków własnych.

 

Zadania zrealizowane we współpracy z administracją publiczną to m.in.:

 • Realizacja programu służącego poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera.„Pomagajmy tym, którzy zapomnieli” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006 rok).
 • Realizacja zadania „Poprawa jakości życia osób długotrwale i przewlekle chorych” (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 2011 r.)
 • Realizacja zadania „Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym”, z obszaru Pomoc społeczna (Urząd Miasta Poznania, 2009–2012).
 • Realizacja zadania „Poprawa jakości życia osób długotrwale i przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych” (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 2012 r.).
 • „Poprawa jakości życia osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów oraz działania profilaktyczne i informacyjne związane z chorobą Alzheimera” (Urząd Miasta Poznania, 2013 r.).
 • „Aktywizacja seniorów skuteczną bronią w walce z chorobą Alzheimera” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych – ASOS, 2013 r.).
 • i wiele innych.

 

W 2012 r. wydaliśmy broszurę „Pobij alzheimera. Codziennie zadawaj mu ciosy i wygrywaj niejedną bitwę”. W 2015 r. ukazało się jej drugie wydanie. Projekt sfinansował Wojewoda Wielkopolski.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego okladka

Zainteresowanych otrzymaniem broszury w wersji papierowej lub elektronicznej prosimy o kontakt osobisty lub mailowy.

 

W 2013 r. zrealizowaliśmPlakaty i ulotki "Nie damy się!"y projekt “Nie damy się!” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych – ASOS.

 

Więcej na temat projektu

 

 

Zapamietnik_okladkaW 2015 r. wydaliśmy książkę “Zapamiętnik” – zeszyt tożsamości dla osób cierpiących na alzheimera (w pierwszej fazie choroby) i ich opiekunów. Projekt sfinansowany został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Więcej na temat projektu

 

 

 

Zadania realizowane w 2017 r.:

 

“Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów”, Urząd Miasta Poznania, nr umowy: ZSS-VII.526.7.4.2016 Fn 7732/16 zawarta 30.12.2016 r., kwota dotacji: 65 tys. zł. Celem projektu jest:

 • organizacja domowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowaną opiekunkę (kierowanie do chorych wykwalifikowanych opiekunek),
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (prowadzenie Centrum Informacji i Edukacji Alzheimerowskiej, strony internetowej i fanpage’a na Facebooku, organizowanie grup wsparcia, zorganizowanie spotkań integracyjnoedukacyjnych),
 • zapewnienie choremu rehabilitacji w domu (kierowanie do chorych rehabilitanta),
 • zapewnienie specjalistycznych usług: kierowanie do chorych pielęgniarki oraz organizowanie spotkania opiekuna z prawnikiem i psychologiem,
 • organizowanie grup wsparcia dla rodzinnych opiekunów (spotkanie opiekunów w celu udzielania sobie wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń),
 • przeprowadzenie badań pamięci (indywidualne spotkania z neuropsychologiem).

“Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera”, Urząd Miasta Poznania, nr umowy: ZSS-II.526.1.2017 Fn 916/17, zawarta: 01.02.17 r., kwota: 57 200 zł. Celem projektu jest:

 • organizacja domowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowaną opiekunkę (kierowanie do chorych wykwalifikowanych opiekunek),
 • zapewnienie choremu rehabilitacji w domu (kierowanie do chorych rehabilitanta),
 • zapewnienie choremu wizyty pielęgniarki (kierowanie do chorych pielęgniarki),
 • przeszkolenie kandydatek na wykwalifikowane opiekunki (skierowanie osób zainteresowanych opieką nad chorymi na profesjonalne szkolenie).

We współpracy ze stowarzyszeniem zrealizowano kilka prac dyplomowych i artykułów naukowych.

Studentów i uczniów zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu się.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ZapiszFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress