O stowarzyszeniu

Od 20 lat, jako pierwsza organizacja w Wielkopolsce udzielamy pomocy osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera, ich opiekunom i rodzinom:

 • prowadzimy Centrum Informacji i Edukacji Alzheimerowskiej,
 • udzielamy informacji na temat choroby Alzheimera,
 • oferujemy  pomoc   psychologiczną   i   prawną,   usługi   opiekuńcze i rehabilitacyjne, konsultacje pielęgniarskie i lekarskie,
 • udostępniamy broszury, ulotki i artykuły na temat choroby Alzheimera oraz wieku podeszłego,
 • wypożyczamy książki i poradniki oraz płyty CD poświęcone chorobie Alzheimera,
 • wypożyczamy łóżka szpitalne oraz wózki inwalidzkie,
 • przeprowadzamy szkolenia dla opiekunów i wolontariuszy,
 • organizujemy piknik integracyjny, wykłady i grupy wsparcia,
 • przeprowadzamy badania pamięci.

 

Więcej informacji na temat działalności znajduje się w dziale „Działalność”.

 

Stowarzyszenie powstało w Poznaniu, 28 stycznia 1999 r., z inicjatywy dr. Aleksandra Piechowskiego, człowieka całym sercem oddanego innym, a szczególnie chorym na chorobę Alzheimera.

 

Prowadzimy działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową organizacji i obejmuje zadania publiczne w zakresie:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.
 7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Statut stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa dzięki składkom członkowskim, dotacjom, darowiznom

i pieniądzom uzyskanym z 1% podatku.

Uzyskane w ten sposób środki umożliwiają nam wzięcie udziału w konkursach dotacyjnych, w których zawsze wymagany jest określony wkład własny organizacji i dzięki którym możemy oferować różnorodne usługi i wsparcie.

Obecny zarząd stowarzyszenia:

Prezes: Jan Ilkowski

Wiceprezes: Agnieszka Hossa

Członkowie zarządu: Bożena Kulińska, Ryszard Zajda

 

Kontakt, dane teleadresowe