Na stronie www.senior.gov.pl publikowano mapę uniwersytetów trzeciego wieku znajdujących się na terenie Polski. Opracowano ją na podstawie danych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 476 UTW.

Źródło: senior.gov.pl