Dla opiekunów

Opiekunie! Pamiętaj – bez względu na zaistniałą sytuację, nie jesteś sam i dasz radę!

 • Zaakceptuj  diagnozę  u  bliskiej  Ci  osoby.
 • Zaakceptuj  swoje  uczucia,  także  te  negatywne.
 • Nie zaniedbuj swoich potrzeb. Pamiętaj, że swoje obowiązki najlepiej wypełnia opiekun, który dba o swoje potrzeby psychiczne i fizyczne. Znajdź czas dla siebie.
 • Bez względu na to, co się dzieje, traktuj chorego z godnością i należytym szacunkiem.

 

Stan zdrowia Twojego bliskiego będzie się pogarszał, ale to nie oznacza, że jesteś bezradna/bezradny!

 • Zaangażuj rodzinę i znajomych w opiekę nad chorym.
 • Nie zawsze udaje się zorganizować opiekę wśród najbliższych – pomyśl wówczas o domowej opiekunce lub ośrodku dziennego pobytu.
 • Zawsze miej pod ręką telefony, które mogą się przydać w nagłych wypadkach.
 • Jeśli nie masz możliwości zapewnić niesamodzielnemu choremu opieki w domu, pomyśl o wybraniu odpowiedniego ośrodka opiekuńczego.

 

Twoim zadaniem po uzyskaniu informacji o postawionej diagnozie jest jak  najszybsze  podjęcie  prawnych  decyzji.  Nie  czekaj  na  pojawienie się  pierwszych  problemów.

 • Jak najszybciej zadbaj o to, by chory udzielił pełnomocnictwa notarialnego, ponieważ postępująca choroba uniemożliwi mu w pewnym momencie podejmowanie właściwych decyzji – warto być przygotowanym na ten czas (np. konieczność zdecydowania o leczeniu).
 • Nie  zwlekaj  ze  złożeniem  wniosku  o  ubezwłasnowolnienie  chorego, jeśli znajduje się on w zaawansowanym stadium choroby. Pamiętaj, że ubezwłasnowolnienie  nie  oznacza  braku  szacunku  dla  chorego lub czynienia mu krzywdy. Wprost przeciwnie – to działanie prawne w trosce o jego dobro.
 • Każdy  chory  powinien  mieć  orzeczenie  o  niepełnosprawności:
 • Jeżeli przed  diagnozą  był  rencistą,  to  należy  dopilnować,  aby  decyzją  ZUS-u został uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji i otrzymywał dodatek pielęgnacyjny.
 • Chorzy będący na emeryturze  powinni  natomiast  uzyskać  orzeczenie  o  niepełnosprawności z komisji ds. orzeczenia o niepełnosprawności i również otrzymać dodatek pielęgnacyjny.

Uzyskane  ww.  orzeczenia  umożliwiają  skorzystanie  m.in.  z  ulgi  rehabilitacyjnej przy rozliczeniu podatkowym, zwalniają z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego  i  uprawniają  do  tańszych  lub  bezpłatnych  przejazdów komunikacyjnych.

 

We wszystkich ww. sprawach uzyskasz u nas pomoc (podlinkowanie do działu „Kontakt”). Podpowiemy Ci, jak działać, gdzie konkretnie szukać pomocy, co możesz zrobić dla chorego i dla siebie. Nie zwlekaj, w chorobie Alzheimera liczy się każdy dzień!

Przydatne artykuły: