O chorobie

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s Disease, AD):

 • to najczęściej  występująca  postać  otępienia  (zespołu  objawów wywołanych chorobą mózgu),
 • to nieodwracalna, postępującą choroba mózgu, która niszczy pamięć, umiejętność myślenia i wykonywania codziennych czynności,
 • polega na zaniku komórek nerwowych i ich połączeń, który jest spowodowany odkładaniem się w tkance mózgowej nieprawidłowych białek o patologicznej strukturze,
 • zwykle rozpoczyna się po 65. roku życia; w niewielkim procencie występuje także u osób młodszych,
 • rozwija  się  skrycie  i  powoli;  jej  początkowe  objawy  mogą  być i  interpretowane  jako  cechy  przedwczesnego  starzenia  się  lub następstwo stresujących przeżyć,
 • jest nieuleczalna – nie istnieje jeszcze lek, który mógłby zatrzymać rozwój choroby lub całkowicie ją wyleczyć,
 • znacznie odbija się na zdrowiu opiekunów osób chorych – badania wykazały, że są oni narażeni na ogromny stres, częściej zapadają na choroby  układu  krążenia,  gorzej  znoszą  ból,  mają  słabszą  odporność, przez co częściej chorują z powodu infekcji wirusowych,
 • dotyka  na  świecie  35  mln  ludzi;  w  Polsce  cierpi  na  nią  ponad 250 tys. osób.

Choroba Alzheimera jako jednostka chorobowa została przyjęta w 1967 r. na kongresie lekarzy w Lozannie. Nazwę zawdzięcza swojemu odkrywcy – Aloisowi Alzheiemerowi, niemieckiemu profesorowi i dyrektorowi Kliniki Psychiatrii i Neurologii Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu.

Objawy choroby

Objawy choroby

10 głównych znaków ostrzegawczych:

 1. Problemy z pamięcią, które utrudniają codzienne funkcjonowanie
 2. Dekoncentracja i utrata kontroli nad zaplanowanymi działaniami
 3. Trudności z realizacją codziennych zadań i planów
 4. Dezorientacja w czasie i przestrzeni
 5. Problem z właściwą interpretacją czynników wizualnych i przestrzennych
 6. Problemy ze znalezieniem właściwego słowa
 7. Chowanie rzeczy w nietypowe miejsca
 8. Nieprawidłowa ocena sytuacji
 9. Wycofanie się z życia społecznego
 10. Częste zmiany nastroju i zachowania

W  pierwszym  stadium  (otępienie  o  niewielkim  nasileniu)  można  się spodziewać następujących objawów:

 • pozostawianie rzeczy w niewłaściwych miejscach,
 • poszukiwanie w domu podstawowych przedmiotów,
 • powtarzanie pytań i uwag,
 • krótkotrwałe zapamiętywanie informacji i wyuczonych czynności,
 • problemy  z  opowiedzeniem  do  końca  rozpoczętej  wypowiedzi,
 • trudności z odnalezieniem się w nowym miejscu,
 • powtarzanie  czynności,  np.  sprzątanie,  spożywanie  posiłków, zażywanie leków,
 • spadek  aktywności  i  zainteresowań,  depresja,  zaburzenia  snu.

W  drugim  stadium  (otępienie  umiarkowane)  można  się  spodziewać następujących objawów:

 • zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej,
 • trudności z przypominaniem sobie słów,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zapominanie o głównym wątku w trakcie rozmowy,
 • problemy z orientacją w dobrze znanym otoczeniu,
 • trudności z ubieraniem się, posługiwaniem sztućcami, rozpoznawaniem osób,
 • drażliwość, impulsywność, upór, agresja słowna i fizyczna,
 • zaburzenia rytmu dobowego (traktowanie dnia jako nocy i odwrotnie),
 • omamy wzrokowe i słuchowe,
 • zespół błędnego rozpoznawania (np. rozmawianie z telewizorem).

W  trzecim  stadium  (otępienie  głębokie)  chory  nie  jest  zdolny  do samodzielnego funkcjonowania:

 • nie rozpoznaje bliskich,
 • nie orientuje się w czasie,
 • nie wytwarza i nie rozumie mowy,
 • nie wykonuje podstawowych czynności życiowych.

Uwaga! Wymienione powyżej objawy występują najczęściej. Mogą jednak pojawić się w różnym

czasie i mieć różne nasilenie lub nigdy nie wystąpić. Każdy przypadek jest inny.

Im szybciej rozpoznana choroba i podjęte stosowne działania, tym większe szanse na dłuższe zachowanie w miarę normalnej jakości życia chorego i opiekuna.

Zgłoś się do nas , jeśli obserwujesz niepokojące objawy u siebie lub bliskiej Ci osoby, bądź choroba Alzheimera została już rozpoznana, ale nie podjęto stosownych działań lub nie wiesz, jak sobie poradzić.