11 czerwca br. w godz. 9.00-11.00, w Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja  „Bezpieczne życie seniora”. Wydarzenie rozpoczyna program prewencyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i będzie mieć miejsce podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu.

Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie informacji i edukacji związanej z wyjaśnieniem sposobów unikania zagrożeń przez starszych ludzi. Współtworzy go koalicja zrzeszająca organy rządowej administracji zespolonej, służ społecznych oraz organizacji pozarządowych działających kompleksowo na rzecz seniorów.