27 września 2018 r. wzięliśmy udział w  konferencji „Alzheimer w rodzinie – jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy współudziale Związku Stowarzyszeń Alzheimer Polska.

W pierwszej części spotkania przedstawiono dane statystyczne i prognozy dla Polski, innych krajów Europy i świata. W Polsce ok. 500 tys. osób cierpi na choroby otępienne, u 300 tys. osób zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Co 3 sekundy pojawia się na świecie osoba z demencją. Dane i prognozy są porażające. Eksperci wskazują na konieczność wcześniejszego diagnozowania choroby, przeprowadzenia badań przesiewowych, konieczność edukacji społeczeństwa na temat choroby Alzheimera.

Wczesna diagnoza choroby Alzheimera

Pozwala choremu i rodzinie zapoznać ze specyfiką choroby, zrozumieć chorego i zaplanować dalsze etapy życia oraz opieki, wydłuża etap samodzielności chorego, a opiekunom pozwala na zmniejszenie lub opóźnienie negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych związanych z opieką, na oszczędności finansowe, zaplanowanie i przygotowanie sieci ośrodków leczenia, rehabilitacji i opieki dla chorego.

Wsparcie dla chorego i opiekuna

Chorzy i opiekunowie spotykają się z niezrozumieniem ze strony rodziny, sąsiadów, instytucji, które powinny udzielić im informacji i pomocy. Często przez to wycofują się z życia społecznego. Lekarze też często bagatelizują problem. Nie każdy lekarz ma wiedzę i umiejętności postępowania z osobą żyjącą z chorobą Alzheimera, odpowiedniego komunikowania.

Komunikacja z chorym na Alzheimera

Druga część konferencji dotyczyła komunikacji z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera. Eksperci w swoich wystąpieniach przybliżali „świat” osoby chorej na alzheimera, przedstawiali, jak komunikować się z nią na różnych etapach choroby, odpowiadali na pytania uczestników.

Warto zapoznać się z materiałami przedstawianymi na  konferencji, dostępne są one tutaj (u dołu strony).

Opiekunom szczególnie polecamy:

Konferencja była transmitowana na żywo

W 20 ośrodkach w kraju zorganizowano lokalne wydarzenia z udziałem przedstawicieli samorządów, ośrodków pomocy społecznej,  opiekunów, w trakcie których można było zadawać pytania, włączyć się do dyskusji poprzez pisanie komentarzy, a później zapoczątkować rozmowę u siebie.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym spotkaniu. Jeszcze raz zachęcamy Państwa do skorzystania z powyższych materiałów!

Opracowała: Alina Antkowiak