Dnia 26.04.2021 roku przegrał walkę z chorobą COVID-19 Członek Zarządu-wolontariusz naszego Stowarzyszenia śp. Ryszard Zajda (75 lat).
Był najstarszym członkiem zarządu od kiedy w 1999 roku powstało nasze Stowarzyszenie, ale bardzo prężnie działającym.
Brał udział w każdym wydarzeniu, pomagał pisać wnioski o dotację, reprezentował Stowarzyszenie podczas spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania,
przyczyniał się do pozyskania 1% z podatku. Miał wiele pomysłów, które chciał zrealizować…
Rysiu poświęcał wiele czasu na sprawy Stowarzyszenia mimo, że miał pod opieką chorą na Alzheimera żonę Danusię.
Mimo trudów codziennego życia był człowiekiem o wesołym usposobieniu, przyjacielskim i życzliwym.
Pogrążeni w smutku dzisiaj pożegnaliśmy Go na cmentarzu dębieckim przy ul. Bluszczowej.
Rodzina zamiast kwiatów poprosiła żałobników o datki na rzecz naszego Stowarzyszenia. Zebrana kwota to 2.865 zł.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność!
Msza święta w intencji śp. Ryszarda Zajdy od naszego Stowarzyszenia zostanie odprawiona
w kościele pw. Św. Rocha w Poznaniu dnia 12.07.2021 roku, o godzinie 18.00.