Zapraszamy do skorzystania z informatora przeznaczonego dla opiekunów osób starszych zawierającego wiele informacji na temat praw przysługujących seniorom oraz ich opiekunom, pomocy oferowanej przez NFZ, ZUS, ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe. W informatorze znajdują się także praktyczne porady związane z opieką nad osobami starszymi, aktualności, artykuły tematyczne oraz dane teleadresowe instytucji, do których można zwrócić się po pomoc.

Poradnik

Źródło: rownetraktowanie.gov.pl