Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia.

 

Zakres poradnictwa obejmuje kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej, jak
i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności. Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem
platformy na stronie internetowej.

Organizatorzy do dyspozycji beneficjentów oddają następujących specjalistów:

  • prawnika
  • specjalistę prawa pracy i bhp
  • doradcę ds. osób niepełnosprawnych
  • specjalistę pracy socjalnej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej lub prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod nr 784 209 450.

Źródło: ROPS