Centrum Inicjatyw Senioralnych, w partnerstwie z pięcioma poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, w oparciu o współpracę międzysektorową, organizuje w październiku 2013 r., po raz trzeci,    edukacyjny projekt dla seniorów pn. „Senioralni. Poznań”.

Założeniem przedsięwzięcia jest pokazanie procesu uczenia się dorosłych w szerszym ujęciu, a tym samym prezentacja bogatej oferty aktywizującej dla seniorów w Poznaniu.

 

 

Inaugurację „Senioralnych” zaplanowano na 28 września 2013 r. w związku z obchodzonym 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Dzień ten rozpocznie się oficjalnym przekazaniem władzy w mieście w ręce seniorów przez  Prezydenta Miasta Poznania na schodach Ratusza oraz wręczeniem certyfikatów  podmiotom wyróżnionym w ramach akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Jak co roku głównymi wydarzeniami trwających cały październik „Senioralnych” będą  wykłady otwarte zorganizowanie przez uniwersytety trzeciego wieku, warsztaty i  drzwi otwarte w reprezentujących różne sektory miejscach, kierujących swoją ofertę do  seniorów. Wśród tych podmiotów znajdują się m.in. organizacje pozarządowe, kluby seniorów, firmy oraz osoby prywatne. Oprawę kulturalną w ciągu całego miesiąca  zapewnią poznańskie teatry.

Nasze stowarzyszenie również bierze udział w tym wydarzeniu, zapraszamy! 🙂

Program wydarzeńSenioralni 2013