Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 dysponuje wolnymi miejscami w ośrodku dziennego pobytu. Ośrodek sprawuje opiekę nad pacjentami po 60. roku życia ze schorzeniami wieku podeszłego, które nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się, niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego.

Pacjenci ośrodka mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarza, psychologa, terapeuty zajęciowego oraz pielęgniarki. W trakcie pobytu prowadzone są ciekawe zajęcia terapeutyczno-rekreacyjne oraz treningi umysłu, a także dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad).

Ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 15.30. Pobyt pacjenta w całości finansowany jest przez NFZ. Przyjęć do ośrodka dokonuje się na podstawie skierowania od lekarza, wystawionego na druku „Skierowanie do szpitala”.

Ośrodek posiada tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom nadany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Więcej informacji tutaj lub pod numerem telefonu: 61 873 87 35.

Źródło: www.poznan.pl