uokik domy opiekiUOKiK sprawdził wzorce umów stosowane w prywatnych domach opieki. Kontrola prowadzona była w całym kraju i objęła niemal 40 proc. spośród wszystkich placówek tego typu. Blisko 90 proc. przedsiębiorców stosowało niedozwolone postanowieni.

 

Najczęściej dotyczyły one możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy, zatrzymywania zapłaty za niezrealizowane usługi lub jednostronnej zmiany warunków przebywania w domu opieki.

Najważniejsze nieprawidłowości, które wzbudziły zastrzeżenia UOKiK

Porady UOKiK dla osób oddających bliskich do domu opieki:

Źródło: UOKiK