Ministerstwo pracy i polityki społecznejPrzed przyjściem na tę konferencję podpisałem założenia długofalowej polityki państwa wobec osób starszych – powiedział minister Kosiniak-Kamysz, otwierając międzynarodowe seminarium pt. „Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalowe podejście do polityki senioralnej”. 

 

Odbyło się ono 30 października 2013 r. w MPiPS. – Założenia zostaną przekazane do konsultacji międzyresortowych i społecznych, w tym do organizacji zrzeszających emerytów oraz działających na ich rzecz. Będzie się można z nimi zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS. Wyzwania demograficzne obserwowane w Polsce i krajach UE wymagają kreowania odpowiednich instrumentów w ramach polityki państwa zwłaszcza w obszarze polityki społecznej oraz polityki rynku pracy, aby łagodzić skutki starzejącej się populacji oraz odpowiednio zagospodarować potencjał kompetencji zawodowych i społecznych tej grupy. Jednym z ważnych elementów jest realizacja polityki opartej na aktywnym starzeniu się w dobrym zdrowiu – to również kluczowy element realizowane w UE strategii Europa 2020.

Celem seminarium była pogłębiona dyskusja nad wyzwaniami wynikającymi ze starzenia się populacji – perspektywa polska i europejska, instrumenty polityki i możliwe scenariusze rozwiązań w instrumentarium polityki publicznej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia, która stanowi podstawę długofalowych rozwiązań w polityce senioralnej państwa.

Dzisiejsza konferencja pozwoli nakreślić nowe kierunki i postawić nowe wyzwania w polityce senioralnej – stwierdził minister Kosiniak-Kamysz. – Należą do mnich m.in. plany wpisania do projektów każdej ustawy jej wpływu na rodzinę, w tym na jej starszych członków. Kolejnym zadaniem jest powołanie ogólnopolskiego parlamentu osób starszych. Minister przypomniał, że rady senioralne działają już lokalnie – w gminach i powiatach.

Prezentację „Wielosektorowy charakter problemu starzejącego się społeczeństwa w perspektywie krótko i długoterminowej” przedstawił prof. Bolesław Samoliński – Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia i Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej w MPiPS. – Mamy obecnie ponad 5 mln seniorów – powiedział w swoim wystąpieniu. – Wkrótce będzie ich więcej, za sprawą wydłużającego się czasu życia. Teraz chodzi o to, by starzeć się dobrym zdrowiu.

Na temat działań Komisji Europejskiej poświęconych aktywnemu starzenie się w zdrowiu mówiła Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec. Moderatorką panelu dyskusyjnego: „Wyzwania dla polityki państwa w obszarze aktywności oraz niesamodzielności na starość” była dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS.

Seminarium było doskonałą okazją do prezentacji inicjatyw krajowych i międzynarodowych – w tym Komisji Europejskiej – oraz wymiany dobrych praktyk w obszarze aktywności zawodowej i społecznej osób starszych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, organizacji trzeciego sektora oraz eksperci z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych i instytucji międzynarodowych.

Źródło: MPiPS