Zapamietnik_okladkaSzanowni Państwo,

wydaliśmy „Zapamiętnik” – zeszyt, który ułatwia choremu zrozumienie sensu i celu wykonywania codziennych czynności oraz stanowi dla niego źródło informacji o ważnych osobach i wydarzeniach.

40 stron zeszytu podzielonych jest na 6 rozdziałów (np. Codzienne czynności, Informacje o najbliższych).  Umieszcza się w nim krótkie informacje i wkleja fotografie, np. zdjęcie chorego myjącego twarz opatrzone podpisem „Poranna toaleta”. Zaproponowana struktura pozwala więc na uporządkowanie ważnych informacji, oswajanie chorego z sytuacjami i czynnościami, które stają się dla niego coraz trudniejsze przede wszystkim dlatego, że ich nie rozumie.

 

Zebrane informacje ułatwiają szybkie odnalezienie i wytłumaczenie choremu kontekstu zdarzenia czy sytuacji – usprawniają opiekę nad nim i kontakt.

Publikacja przeznaczona jest dla opiekunów i chorych będących w początkowym etapie choroby.

Projekt skierowany jest do opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera z Wielkopolski.

 

Opiekunów zainteresowanych otrzymaniem „Zapamiętnika”

prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

 

Liczba stron: 40

Okładka: twarda + spirala

Wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Pomysłodawczyni: Małgorzata Dziendziura (neurologopeda)

Koordynatorka projektu: Agata Białachowska

Współautorki: Małgorzata Dziendziura, Danuta Dudek, Agata Białachowska

Korekta: Małgorzata Kowalska

Skład i druk: VMG Print Sp. z o. o.

Projekt sfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski

 

 

 

 

ISBN: 978-83-935475-1-7