życzą członkowie i zarząd

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera