Niech zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą źródłem siły na każdy kolejny dzień,
niech dają nadzieję, zwłaszcza wtedy, gdy wydaje się, że jej już w ogóle nie ma.
Niech będą jasnością, w której można dostrzec wiele dobra dookoła
i niech pomagają dzielić się z innymi tym, co jest w nas najlepsze

– Zarząd, współpracownicy i wolontariusze
Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera