Wolne miejsca w ośrodku dziennego pobytu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 dysponuje wolnymi miejscami w ośrodku dziennego pobytu. Ośrodek sprawuje opiekę nad pacjentami po 60. roku życia ze schorzeniami wieku podeszłego, które nie wymagają intensywnego...