1% podatku w 2013 r.

W imieniu całej organizacji, serdecznie dziękujemy Państwu za przekazanie 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Dziękujemy za pamięć, okazane serce i zaufanie. Zarząd Stowarzyszenia   Według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów, ponad 11,5 mln...

Senioralni 2013

 Centrum Inicjatyw Senioralnych, w partnerstwie z pięcioma poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, w oparciu o współpracę międzysektorową, organizuje w październiku 2013 r., po raz trzeci,    edukacyjny projekt dla seniorów pn. „Senioralni. Poznań”. Założeniem...

Nie damy się!

Serdecznie zapraszamy seniorów, a przede wszystkim opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera, do udziału w wykładach, warsztatach i badaniach pamięci.   Na chorobę Alzheimera cierpi w Polsce ponad 250 tys. osób. Prawie tyle samo zmaga się z nią jako opiekun...